angela ramos

MESIÑAS DE NOITE  /  BEDSIDE TABLES

1.Elisa’s life is not what it used to be . –  2.Ángela studies abroad.

3. Carlos lives on his own.  –  4.Telmo and Elisa were inseparable.

5. Xoaquín is never home. – 6.Carlos lives on his own.

7. Telmo and Elisa were inseparable. –  8.Celsa doesn’t sleep at nights.

Os obxectos constitúen un fiel reflexo da personalidade do individuo que os posúe, e son un claro identificador das súas características persoais e do seu modo de vida. A cotío pasan desapercibidos, pois son tan coñecidos por todos que xa non reparamos neles; sen embargo, abonda observalos un intre para decatarnos de que cada persoa escolle os obxectos que o rodean por motivos moi diversos.

As mesiñas de noite atópanse dentro do espazo máis privado do suxeito, o dormitorio, e os obxectos que se colocan enriba delas din moito da persoa, das súas preferencias, das necesidades, dos hábitos e da súa forma de vida. Aínda que son obxectos que pertencen á intimidade, o feito de estaren colocados á vista  constitúe todo un exercicio de exhibición, coidando a orde e o tipo de obxectos que se mostran. A fotografía é, polo tanto, un diálogo directo entre os obxectos e o público, que se converte en espectador dunha vida que non é a propia.

BEDSIDE TABLES

Objects represent an accurate reflection of its owner’s personality and they are a clear identifier of his personal characteristics and way of life. Frequently they go unnoticed since they are so familiar to us that we don’t pay attention to them. However, simply taking a look at them is enough to realize that each person chooses the objects to be surrounded with for various reasons.

Bedside tables belong to the individual’s most private area, the bedroom, and the objects that are placed on them reveal many things about that person. Although these objects belong to privacy, the fact that they are noticeable involves an exhibition exercise, keeping a specific order and paying attention to the kind of objects that are to be seen. Photography is therefore a direct dialogue between the objects and the viewers who in turn become spectators of a life which is not their own.

DATOS PERSOAIS

Ángela Mª Ramos Vicente

Tomiño (1988). Na actualidade estuda Belas Artes na facultade de Pontevedra.

PERSONAL DETAILS

Ángela Mª Ramos Vicente

Tomiño (1988). She is currently studying Fine Arts at the University of Pontevedra.

Dobre páxina publicada en  A Nosa Terra, marzo de 201o.

Double-page spread, published in A Nosa Terra, March 2010

Advertisements

2 Respostas to “angela ramos”

  1. MESIÑAS DE NOITE / BEDSIDES TABLES. Angela Ramos « INÉDITO Says:

    […] MÁIS / MORE […]

  2. David Says:

    Enorabuena Ángela¡
    Es un fantástico trabajo y tu una gran fotógrafa¡

    besos¡¡

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s


%d bloggers like this: