isaac cordal

PHOTOS SANS MURS

Este proxecto ten como epicentro un mercado de segunda man chamado Jeu de Ball en Bruxelas, un lugar que abre practicamente todos os días do ano, neve ou chova, e que é un verdadeiro xacemento arqueolóxico dos media.

Moita xente compra os marcos para substituír as imaxes antigas por outras. As fotografías carecen do seu valor simbólico posto que o vínculo familiar desaparece e a imaxe convértese máis que nunca nun obxeto, nunha pegada espectral do pasado. Estas imaxes pertencen ao mundo orgánico das impresións, positivadas mediante procesos químicos, algunhas delas coloreadas, e con coidadas postas en escena realizadas por fotógrafos profesionais. Son aparencias do pasado que nos advirten do noso propio destino. Na retina dos retratados podemos contemplar o misterio e a caducidade da vida.

As fotografías no mercado convértense en mercancía, entran e saen dos camións sen ningunha embalaxe que as protexa, e cada día que pasa, vanse deteriorando: móllanse, os cristais rompen, os marcos deixan ao descuberto a escaiola, …

As fotografías acumúlanse con outros obxectos, moitos deles son as propias pertenzas dos fotografados esparexidos no chan caóticamente como auténticos bodegóns do que queda cando xa non queda nada, de cando as estancias abandónanse porque a vida acábase. Moitas das miradas parecen estrañar aquela parede familiar do fogar onde estiveron pendurados durante anos. Son fotografías sen muros. Sen casa.

Isaac Cordal


This project focuses on a flea market called ‘Jeu de Ball’ in Brussels, an outdoor place that is open almost every day of the year come snow, wind or rain.

Many people buy frames to replace thier old images for new ones. These old photos have lost their symbolic value as a family bond, causing the image to become more than ever an object, a spectral fingerprint of the past. These images belong to the organic world of impressions, developed via chemical processes, some painted, others with a careful treatment processed by professional photographers. They look like appearances from the past that warn us of our own destiny. In the eyes of the people portrayed, we contemplate the mystery and expiration of life itself.

The photographs in the market become merchandise without a price tag. Everyday photographs are moved from the trucks without any packaging or protection and they deteriorate in every movement, wet with broken glasses, frames without plaster. ..

The photographs are accumulated with other objects, many of them are them belongings, chaotically scattered on the floor like authentic still lifes, reminiscent of when there is nothing left, like when a home is abandoned because its life has come to an end.

Many of them seem to miss that oh so familiar wall where they were hung for years. They are photographs without walls. Homeless.

 

Isaac Cordal

DATOS

Isaac Cordal ( Pontevedra 1974).

1996-2001 Escola de Canteiros. Pontevedra. GZ 1997-2003 Facultade de Belas Artes. Universidade de Viigo. Pontevedra.  GZ. Spain. 2008-2010 MA Digital Arts, University of the Arts London, Camberwell College of Arts.Londres. UK. Vive e traballa en Bruxelas. Bélxica. A súa obra  foi exposta en espazos públicos e artísticos en Barcelona, Londres, Berlin, Amsterdan,  Riga, Rome, Vienna, Zagreb entre outras cidades. O seu traballo basease na escultura e fotografía.

Isaac Cordal ( Pontevedra 1974) 1996-2001 Escola de Canteiros. Pontevedra.  GZ. Spain. 1997-2003 Fine arts in Pontevedra. Vigo University. Specialty in Sculpture. Pontevedra. GZ. Spain. 2008-2010 MA Digital Arts, University of the Arts London, Camberwell College of Arts. London. UK. He lives and works in Bruxelles, Belgium. He has been exhibited his work in public locations and art spaces in  Barcelona, London, Berlin, Amsterdan,  Riga, Rome, Vienna, Zagreb among other cities. His work is related to sculpture and photography.

Tradución do autor

More info: http://photossansmurs.tumblr.com

   

Advertisements

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s


%d bloggers like this: