joachim schmid

 SILUETAS /  SILHOUETTES   

   

Valoramos a fotografía,entre outras cousas, pola súa precisión.O procedemento rexistra o perceptíbel cunha indiferenza mecánica. Non se lle escapa detalle ningún. A precisión e a captación dos detalles alivia a nosa memoria. Pensamos que podemos confiar na fotografía. Se esquecemos as nosas lembranzas, podemos recorrer á fotografía. Por certo, a foto é fiábel mais, decotío, require unha aclaración. Por iso aparece un texto ao seu carón e, ás veces, incluso algo máis ca un texto, cando queremos saber exactamente de que se trata.   

A foto amosábanos un grupo de persoas, que non podiamos recordar, dado que non as coñeciamos. O texto e a imaxe borrosa identificaban cada membro do grupo. Os que estaban sentados no primeiro plano non necesitaban, ao parecer, ningunha presentación. Os que aparecían sentados máis ao fondo foron presentados numerados e acompañados dun texto aclaratorio.   

Separada do orixinal e do texto aclaratorio queda a imaxe que, en principio, debe decodificar a foto, tan atrapada no aproximado coma este sen o seu texto. Á ilustración resultante da imaxe fáltalle a precisión pero, en certa maneira, segue a ser fotográfica.    

Nos anos 80 reunín estes e outros debuxos baseados en fotografías de prensa sen as fotos e sen as súas lendas. Agora, visto un tempo despois e sacado do contexto xornalístico, eses esquemas pintados convértense en lembranzas de fotografías que poderían recordarnos algo que nunca coñecemos de primeira man.   

Coido lembrar que, no caso desta foto especial, tratábase dun debuxo que representaba o clan do acabado de escoller presidente americano con motivo da súa investidura en xaneiro do 1989. Pode ser que me trabuque.   

O debuxo amosa a estrutura xerárquica da familia, incluso prescindindo dos detalles fotográficos e dos nomes das persoas que nel aparecen representadas.   

Joachim Schmid   

   

SILHOUETTES   

Among other things we value photography because of its accuracy. The process registers what is perceptible with mechanic indifference. Not lacking in a single detail. Both accuracy and data capture relieve our memory. We think we can trust photography. If we forget our memories we can turn to photography. That is the reason why a text appears by its side and sometimes even more than a text when we want to know what is really about.   

The photograph showed us a group of people that we could not remember since they were unknown to us. The text and the blurred image identified each member of the group. Those seated in close-up did not require, or so it seems, any introduction. Those who appeared seated in the background were introduced, numbered and accompanied by an explanatory text.   

Separated from the original and from the explanatory text remains the image which initially should decode the photograph, so trapped in what’s approximate as this one without its text. The illustration resulting from the image lacks accuracy but in a way is still photographic.   

In the 80s I gathered these drawings together with some more, based on press photographs without their corresponding photographs and captions. If we look at them now, some time after and without a journalistic context, these sketches turn into memories of pictures which could remind us of something we have never seen at first hand.   

I seem to remember that this particular photograph was about a drawing in which the newly elected American president’s clan appeared because of his investiture in January 1989. I might be wrong.   

The drawing shows the hierarchical structure of the family, even if we were to disregard the photographical details and people’s names that are represented in it.   

Joachim Schmid   

   

   

  

 DATOS  

Nado en Balingen en 1955, estuda Comunicación Visual en Schwäbisch Gmünd e Berlín, cidade esta última na que vive na actualidade. Ten traballado con fotografías atopadas dende comezos dos 80. En 1990 funda o Instituto para a Reutilización de Fotografías Usadas. Os seus traballos forman parte de numerosas coleccións, como a da Bibliothèque Nationale (París), Fonds National d’Art Contemporain (París), Daelim Contemporary Art Museum (Seúl), Maison Européenne de la Photographie (París), Museum Folkwang (Essen), Museum of Moderns Art (San Francisco), Stedelijk Museum (Ámsterdam) e o Concello de Vigo.  No ano 2002 o Centro de Estudos Fotográficos publicoulle un libro na colección Do Trinque. 

 

 

  

  

Dobre páxina publicada en decembro de 2009 A Nosa Terra 

Double-page spread, published in A Nosa Terra, December 2009 

Advertisements

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s


%d bloggers like this: